Święta 2024

 
Rok Liturgiczny
     Okres Zwykły obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego. Rozdzielony jest na dwie części: pierwsza z nich rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową, a druga trwa od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami 1 niedzieli Adwentu. W Liturgii Kościoła obowiązuje wówczas zielony kolor szat liturgicznych.
     Okres Zwykły to czas, kiedy Kościół świętuje misterium Pana w całej jego pełni. Dotyczy to szczególnie niedziel, będących ciągłym przeżywaniem śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Jesteśmy w tym czasie szczególnie zaproszeni do pójścia za Jezusem w swoim życiu, które staje się w ten sposób włączone w historię zbawienia. Liturgiczny Okres Zwykły powinien być dla nas czasem szczególnego zaangażowania w służbę Ewangelii, winien nas prowadzić do otwarcia się na drugiego człowieka. W komentarzach liturgicznych często podkreśla się, że człowiek w tym okresie pielgrzymuje do swego ostatecznego celu.

  Święta  wraz z datami ich obchodów w 2024 r.

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2024 r.

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2024 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

Data Nazwa święta / wydarzenia

1 stycznia  (poniedziałek)

Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia  (sobota)

Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

31 marca  (niedziela)

Wielkanoc

12 maja  (niedziela)

Wniebowstąpienie

30 maja  (czwartek)

Boże Ciało

15 sierpnia  (czwartek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada  (piątek)

Wszystkich Świętych

24 listopada  (niedziela)

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

1 grudnia  (niedziela)

I niedziela Adwentu

8 grudnia  (niedziela)

II niedziela Adwentu

15 grudnia  (niedziela)

III niedziela Adwentu

22 grudnia  (niedziela)

IV niedziela Adwentu

25 grudnia  (środa)

Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2024 r.

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Data Nazwa święta / wydarzenia

2 lutego  (piątek)

Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)

19 marca  (wtorek)

Uroczystość św. Józefa

1 kwietnia  (poniedziałek)

Poniedziałek Wielkanocny

19 maja  (niedziela)

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

20 maja  (poniedziałek)

Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

29 czerwca  (sobota)

Uroczystość św. Piotra i Pawła

8 grudnia  (niedziela)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia  (czwartek)

Boże Narodzenie (drugi dzień)