Niedziela Palmowa

 

      Niedziela Palmowa znana też jako Niedziela Męki Pańskiej, przypada na 7 dni przed Wielkanocą i rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: "Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, które są symbolem odradzającego się życia.

      Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.